Wzór wg par. 7 ust. 1 Regulaminu

miejsce, data

imię, nazwisko i adres konsumenta

Adresat

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy.................. nr ................

zawartej dnia................... w.............................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ......................)

na konto nr /dane konta/..............................

Zwracam, towar ………………….........................

otrzymany dnia ..............................................

 

podpis konsumenta

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password